Why can’t we all be friends?

Hvorfor kan vi ikke akseptere at vi alle er forskjellige, men samtidig så like? Tenk at alle mennesker er bygd opp av det samme dna’et som alle levende organismer på jorda, kun små ulikheter i dna’et vårt skiller oss fra andre arter. Og at mennesker er laget av stjernestøv og at alt på denne planeten er vevd sammen i et stort nett som er avhengig av at de forskjellige delene skal fungere sammen.
Allikevel krangler og sloss vi. Store spørsmål med vanskelige svar, jeg vet.. Av og til har jeg så mange spørsmål i hodet mitt at jeg blir litt gal av å tenke på det; gal av at verden er så ond og hvor urettferdig vi behandler hverandre. At mennesker tenker utelukkende på penger og at kapitalismen er så altoppslukende.

life-of-modern-people (1)

Hos meg dukker ikke disse spørsmålene opp fordi det er jul, de surrer alltid rundt i hodet mitt, men for mange er jul en tid hvor man setter pris på familie og venner, og man kjenner litt ekstra på det å ha medfølelse for andre mennesker.

Jeg kom over disse bildene på “True Activist” i går og de rørte meg til tårer. Jeg fikk lyst til å ta alle disse menneskene til meg og gi de all den kjærligheten og godheten jeg kunne gitt. Alle mennesker fortjener å bli behandlet med respekt, og vi må bli flinkere til å sette oss inn i hvordan andre opplever ulike situasjoner. Tenke over hvordan vi selv hadde reagert hvis noen sa noe nedlatende til oss og hvilken følelser det hadde gitt oss. Jeg håper iallefall at disse bildene gir deg en følelse av medmenneskelighet og kjærlighet. Vi er alle bare mennesker som ønsker å føle oss betydningsfulle og elsket.


“A girl from the minority Yazidi sect rests at the Iraqi-Syrian border”XbuluPQ

“I’m fed up to the ears with old men dreaming up wars for young men to die in”lDWfZml

“Yezidi girl carries an assault rifle to protect her family against ISIS”z1bNw0N

“3 weeks-old newborn with albinism happily sleeping with his cousin in Kinshasa, Congo”t4eiaPO

“The face of a Chinese coal miner”jzBDOFI

“Girl that survived 11 days in Siberian Forest”CftcSBK

“Malagasy girl walks among the Baobab trees”tSHs019

“An 18 year old IDF soldier pauses after a long run in full gear and battle paint”Ruevdnp

“Ethiopian girl from the Hamer tribe”cSvxRJu

“Taking a break at Burning Man”RYHcVsK

“A boy of the nomadic Suri tribe of Ethiopia, in traditional face/body paint and attire”v284V9i

“Beautiful eyes”eAs32qU

About these ads

2 thoughts on “Why can’t we all be friends?

  1. En ting er det faktum at kapitalismen i noens øyne er altoppslukende, men på en annen side er det det som i stor grad driver verden fremover ved at arbeidsplasser skapes og i så måte legger grunnlaget for verdiskapning. Dette har så klart sine negative sider og, når fokuset kun blir på penger slik det ene bildet viser.

    Likevel så er et noenlunde svar på spørsmålet at religion i sin helhet gjør det vanskelig at vi er unisont hyggelige med hverandre. Du har de som tror, og de som ikke gjør det – de som mener. Blant de som tror har du også mange ulike oppfatninger, og uenighet mellom ulike religiøse vanskeliggjør en hyggeligere verden. Det skal dog ikke legges skjul på at religion også på mange måter kan virke samlende, både internt og eksternt.

    Med andre ord er det mange ulike oppfatninger på et kritisk punkt hos oss mennesker – og ettersom tro spiller inn på verdier, påvirkes også handlingene da de er en naturlig konsekvens av verdiene. Derfor blir det også vanskelig å “sette oss inn i hvordan andre opplever ulike situasjoner”, som du nevner, men vi bør så klart kanskje gjøre en større innsats enn det vi allerede gjør i 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s